vaakunat

Marttilan kunta julistaa haettavaksi           

ALUEARKKITEHDIN TYÖSUHTEEN

Marttilan kunta hakee aluearkkitehtia Auran, Kosken Tl, Marttilan ja Oripään kuntien alueelle. Aluearkkitehdin tehtävänä on toimia kuntien asiantuntijana kaavoitukseen ja rakentamiseen liittyvissä asioissa, ohjata suunnittelua, koordinoida osallistumisen ja vaikutusten arviointia, kartoittaa kaavoituksen ja rakentamisen tarpeita sekä huolehtia viranomaisyhteistyön toteutumisesta. Aluearkkitehti toimii kuntien asiantuntijana laajempien kaavaprosessien toteuttamisessa ja laatii pienempiä kaavoja ja kaavamuutoksia itsenäisesti.

Lisäksi aluearkkitehti osallistuu kaavoitusta ja muuta alueiden käyttöä tukeviin selvitys-, kehittämis- ja seurantatehtäviin kuten kulttuurimaisemien ja rakennusperinnön hoidon suunnitteluun, ympäristöhankkeiden valmisteluun sekä kunnan kaavoitukseen liittyvien paikkatietojärjestelmien kehittämiseen.

Edellytämme valittavalta suunnittelutehtäviin soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, perehtyneisyyttä kaavoitukseen, rakennussuunnitteluun ja kulttuuriperinnön hoitoon sekä riittävää kunnallishallinnon ja maaseutualueiden elinolojen tuntemusta. Kaavoitustyössä on käytössä YTCAD-ohjelma, jonka aiempi käyttökokemus katsotaan eduksi. Arvostamme työkokemusta em. tehtävistä, oma-aloitteista ja itsenäistä työotetta, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä aktiivista yhteistyö- ja oppimishalua.

Aluearkkitehdin toimipiste on Marttilan kunnantalolla, osoitteessa Härkätie 773, 21490 Marttila. Työtehtäviä on kaikissa toiminta-alueen kunnissa, joten tehtävän hoitaminen edellyttää mahdollisuutta käyttää omaa autoa.

Tehtävä täytetään toistaiseksi voimassaolevana vuoden 2019 alusta lukien ja siinä on kuuden kuukauden koeaika. Aluearkkitehdin palkkaus määräytyy Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Valituksi tulleen on esitettävä hyväksyttävä lääkärinlausunto terveydentilastaan.

Hakemukset opinto- ja todistusjäljennöksineen toimitetaan Marttilan kunnanhallitukselle 3.10. klo 16 mennessä osoitteeseen Härkätie 773, 21490 Marttila tai sähköpostilla osoitteeseen kunta@marttila.fi. Haastatteluun valittavat kutsutaan haastatteluun, joka järjestetään maanantaina 8.10. tai tiistaina 9.10.

Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Carita Maisila, p. 0447449110, carita.maisila@marttila.fi tai aluearkkitehti Seppo Pärnä p. 044 740 5088, seppo.parna@marttila.fi

Lisätietoja kunnista www.marttila.fi, www.aura.fi, www.koski.fi ja www.oripaa.fi

Marttilassa 13.9.2018
Marttilan kunnanhallitus