JOBILINKKI-hankkeen keskeisin tavoite on tukea ja etsiä keinoja työllistymiseen avoimille työmarkkinoille.

JOBILINKKI-valmennusjakson aikana kartoitetaan asiakkaan osaaminen ja tavoitteet. Sovitaan keinoista, miten tavoitteisiin päästään ja laaditaan yksilöllinen valmennussuunnitelma.

Lisätietoja oheisesta esitteestä:
Jobilinkki 2018 esite asiakkaille