Marttilan kunnassa on yksityistiekuntien haettavissa vuoden 2018 kunnossapitomenoihin kunnanavustusta kunnanvaltuuston varaaman talousarviomäärärahan puitteissa.
Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie – ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin yksityistielain 50§:ssä edellytetään. Rekisterin tietojen ajantasaisuuden paikkansa pitävyyden ilmoittaa tiekunta avustushakemuksessaan, kunta voi tarkistaa annettuja tietoja esim. pistokokeenomaisesti.

Avustushakemukset tulee laatia lomakkeille, joita on saatavana Marttilan kunnan teknisestä toimistosta ja tämän kuulutuksen liitteenä. Hakemukseen tulee liittää jäljennös vuoden 2018 hyväksytystä tilinpäätöksestä tai muu luotettava selvitys kunnossapitomenoista sekä jäljennös tiekunnan vuosittaisen kokouksen pöytäkirjasta.

Hakemukset tulee toimittaa liiteasiakirjoineen Marttilan kunnan tekniselle lautakunnalle 31.03.2019 mennessä, osoite Marttilan kunta, Tekninen toimisto, Härkätie 773, 21490 MARTTILA.

 

Marttilassa 1.3.2019

Tekninen lautakunta

Tiedosto Seloste Lisäyspäivä Tiedostokoko Lataukset
pdf Yksityistieavustus avustuslomake.pdf 27.2.2019 17:17 55 KB 28
doc Yksityistieavustus avustuslomake.doc 27.2.2019 17:17 68 KB 15