Marttilan kunta jatkaa hakuaikaa

TEKNISEN JOHTAJAN VIRKAAN

Virka täytetään 1.1.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Tekninen johtaja toimii kunnassa teknisen toimialan päällikkönä. Tekninen toimi vastaa kunnan omasta rakennustoiminnasta, yhdyskuntatekniikasta, kiinteistöjen ja alueiden kunnossapidosta, yksityistielain mukaan kunnalle kuuluvista tehtävistä sekä rakennusvalvonnan tehtävistä.

Teknisen johtajan tehtäviin kuuluu mm. vastuu kunnallisteknisestä rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä kunnan kiinteistöistä. Lisäksi hän vastaa oman toimialan talouden ja toiminnan johtamisesta ja kehittämisestä, investointiohjelman suunnittelusta ja investointien toteutuksesta sekä teknisen lautakunnan asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Tekninen johtaja on kunnan johtoryhmän jäsen.

Kelpoisuusvaatimuksena on vähintään tehtävään soveltuva teknillisen oppilaitoksen tai ammattikorkeakoulun insinöörin tutkinto. Arvostamme talonrakennustekniikan, kunnallistekniikan ja kunnallishallinnon osaamista, hankintaosaamista, käytännön kokemusta sekä yhteistyötaitoja, sitoutumista työhön ja kehitysmyönteisyyttä.

Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Virka täytetään toistaiseksi ja siinä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Kirjalliset hakemukset tulee toimittaa 27.11.2017 klo 12.00 mennessä osoitteeseen Marttilan kunnanhallitus, Härkätie 773, 21490 Marttila tai sähköpostitse osoitteeseen kunta@marttila.fi. Hakemukseen tulee liittää selvitys viran kelpoisuusehtojen täyttymisestä ja ansioluettelo.

Aiemmin saapuneet hakemukset huomioidaan virkaa täytettäessä.

Lisätietoja antavat vs. kunnanjohtaja Heini Luoma, puh. 044-744 9210, heini.luoma@marttila.fi tai tekninen johtaja Urpo Isotalo, puh. 044-744 9520, urpo.isotalo@marttila.fi.

Lisätietoja kunnasta www.marttila.fi.

Marttilassa 8.11.2017

Kunnanhallitus