Marttilan kunnan alueella on etsitty isoa vesivuotoa alkuvuoden aikana usean viikon ajan. Keskeisin selitys vedenkulutuksen lisääntymiselle löytyi Parravahan Vesi Oy:n vedenjakelun muutoksesta. Vettä on johdettu Tarvasjoelle normaalisti pääasiassa Kyrön kautta, mutta Suurilassa sattuneesta putkirikosta johtuen vettä alettiin tammikuussa johtaa Tarvasjoelle Marttilan kautta. Vedenkulutusmittarin rikkoutumisesta johtuen Tarvasjoelle johdetun veden määrä ei näkynyt Marttilan vedenkulutuksen seurannassa. Venttiili Tarvasjoen suuntaan on nyt suljettu ja vesitorni on sen myötä saatu täyttymään.

Vuodon etsintöjen yhteydessä kunnan omasta vesijohtoverkostosta löytyi yli kymmenen eri suuruista vuotoa. Osa vuodoista oli kunnan runkojohdossa, osa kiinteistönomistajien taloliittymissä. Löytyneiden ja nyt korjattujen vuotojen vaikutus vedenkulutukseen on merkittävä.
Kuntalaisilta saatiin ratkaisevia vihjeitä vuotopaikkojen löytymiseen. Lämmin kiitos aktiivisuudesta asiassa!

Kuntalaisten on edelleen tärkeä huolehtia vesiputkiensa kunnosta. On tärkeää, että jokaisen liittymän omistaja huolehtii, että taloliittymässä on kunnossa oleva sulkuventtiili, jotta vedentulo kyseiselle kiinteistölle saadaan tarvittaessa katkaistua. Jos sulkuventtiili puuttuu kokonaan, tulisi se kiinteistönomistajan toimesta asentaa. Erityisen suuren riskin muodostavat kiinteistöt, joissa ei oleskella säännöllisesti.

Kunnan vesijohtoverkosto on ikäänsä nähden kohtalaisen hyvässä kunnossa, mutta erityisesti venttiilien saneeraamiselle on tarvetta. Vuoden 2017 aikana laaditaan vesihuollon kehittämissuunnitelma, jonka pohjalta verkoston korjaustöitä toteutetaan. Pyrimme toteuttamaan uudistustyöt yhteistyössä kiinteistönomistajien kanssa ja siten, että haittaa asukkaille aiheutuisi tehtävistä töistä mahdollisimman maltillisesti.

 

Lisätietoja:

Tekninen johtaja Urpo Isotalo, p. 044 744 9520
Kunnanjohtaja Carita Maisila, p. 044 744 9110