KUULUTUS

Myllyvainion alueen asemakaavan laatiminen ja Tervaskannonmäen asemakaavan muutos

Marttilan kunta on aloittanut asemakaavan laadinnan Myllyvainion alueella ja asemakaavan muutoksen laadinnan Tervaskannonmäen alueella. Tavoitteena on uuden pientaloalueen kaavoittaminen. Samalla tutkitaan mahdollisuus uuden kevyen liikenteen reitin osoittamiseksi Ihmistenojan varteen. Kaavaa laatii aluearkkitehti Seppo Pärnä.

Kaavaehdotus on yleisesti nähtävillä 15.2.-16.3.2018 Marttilan kunnanvirastossa (Härkätie 773) ja kirjastossa (Härkätie 723) niiden aukioloaikoina sekä kunnan www-sivuilla.

MRA:n (maankäyttö- ja rakennusasetus) 27 §:n mukaisesti kuntalaiset ja muut osalliset voivat tehdä muistutuksen kaavaehdotuksesta kirjallisesti. MRA:n 28 §:n mukaisesti viranomaisilta pyydetään kaavaehdotuksesta lausunnot. Mahdolliset muistutukset ja lausunnot pyydetään toimittamaan nähtävilläoloaikana eli viimeistään 16.3.2018 Marttilan kunnanhallitukselle osoitettuina kunnanvirastoon,
Härkätie 773, 21490 Marttila tai sähköpostitse kunta@marttila.fi.

Lisätietoja antaa aluearkkitehti Seppo Pärnä, p. 044-740 5088, seppo.parna@marttila.fi

Marttilassa 13.2.2018
Kunnanhallitus