VESIJOHTOKATKOS HEIKOLASSA

Äkillisen korjaustyön vuoksi runkovesijohto jouduttiin sulkemaan Heikolassa, korjaustyön arvioidaan valmistuvan tämän päivän aikana. Sulku koskee Heikolan alueella vesijohtoon kytkettyjä kiinteistöjä. Korjaus aloitettiin klo 14.30.

TEKNINEN TOIMISTO