Runkovesijohdon vuoto keskustassa Kuokantalon kulmalla on korjattu. Vesi jouduttiin katkaisemaan ainakin keskustassa, paineen vähenemisen vuoksi vaikutuksia voi ilmetä laajemminkin.

Pahoittelemme häiriötä.

Tekninen toimisto