Ennakkoäänestys 29.3.-4.4.2017 kirjastossa, Härkätie 723

Äänestysajat:

keskiviikko-perjantai             29.-31.3.2017     klo 12.00 – 19.00
lauantai-sunnuntai                     1.-2.4.2017     klo 11.00 – 14.00
maanantai-tiistai                      3.-4.4.2017      klo 12.00 – 19.00

Ennakkoäänestyksessä äänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä kuvallisella henkilöllisyystodistuksella.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, joka vamman tai pitkäaikaissairauden vuoksi ei ilman kohtuuttomia vaikeuksia pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, siitä on mainittava ilmoituksessa.

Kotiäänestykseen ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään tiistaina 28.3.2017 ennen klo 16.00 kirjallisesti osoitteella: Marttilan keskusvaalilautakunta, Härkätie 773, 21490 Marttila tai puhelimitse numeroon 02-484 490 tai 044-744 9210. Kirjallinen ilmoitus voidaan tehdä joko vapaamuotoisesti tai käyttäen kotiäänestyslomaketta, jota on saatavana kunnanvirastosta. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.

Vaalipäivän 9.4.2017 äänestys

Kunta on vaaleja varten määrätty yhdeksi äänestysalueeksi. Äänestyspaikka on Marttilan koulu, Metsäniityntie 11, 21490 Marttila. Vaalitoimitus suoritetaan klo 9.00 – 20.00. Äänestäjien on tarvittaessa todistettava henkilöllisyytensä. Äänestäjällä toivotaan olevan mukana maistraatin lähettämä ilmoitus äänioikeudesta. Ilmoituskortin puuttuminen ei kuitenkaan estä äänioikeuden käyttämistä.

Keskusvaalilautakunnan yhteystiedot: Marttilan kunnan keskusvaalilautakunta, Härkätie 773, 21490 Marttila, puh. 02-484 490, keskusvaalilautakunnan sihteeri Heini Luoma, puh. 02-4844 9210 tai 044-744 9210.

Marttilassa 8.3.2017

MARTTILAN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA