KUULUTUS

 

Marttilan kunnassa on yksityistiekuntien haettavissa vuoden 2016 kunnossapitomenoihin kunnanavustusta kunnanvaltuuston varaaman talousarviomäärärahan puitteissa.

Avustushakemukset tulee laatia lomakkeille, joita on saatavana Marttilan kunnan teknisestä toimistosta. Hakemukseen tulee liittää jäljennös vuoden 2016 hyväksytystä tilinpäätöksestä tai muu luotettava selvitys kunnossapitomenoista.

Hakemukset tulee toimittaa liiteasiakirjoineen Marttilan kunnan tekniselle lautakunnalle 31.03.2017 mennessä, osoite Marttilan kunta, Tekninen toimisto, Härkätie 773, 21490 MARTTILA.

Marttilassa 01.03.2017

Tekninen lautakunta