KUULUTUS

Marttilan kunnassa on yksityistiekuntien haettavissa vuoden 2017 kunnossapitomenoihin kunnanavustusta kunnanvaltuuston varaaman talousarviomäärärahan puitteissa.

Avustushakemukset tulee laatia kunnan www-sivuilta saatavalle lomakkeelle. Lomakkeita saa myös teknisestä toimistosta. Hakemukseen tulee liittää jäljennös vuoden 2017 hyväksytystä tilinpäätöksestä tai muu luotettava selvitys kunnossapitomenoista.

Hakemukset tulee toimittaa liiteasiakirjoineen Marttilan kunnan tekniselle lautakunnalle 29.03.2018 mennessä,
osoite Marttilan kunta, Tekninen toimisto, Härkätie 773, 21490 MARTTILA.

Marttilassa 02.03.2018

Tekninen lautakunta