Asumispalvelut erityisryhmille

Iäkkäiden ihmisten vuokratalot

Marttilan kunnalla on Suvirannan palvelukeskuksen vieressä kolme vanhusten vuokrataloa, joissa on yhteensä 24 asuntoa. Asuntojen koot vaihtelevat 31,5 m2 – 39 m2 ja useimmat niistä ovat yksiöitä (1 h + kk). Asukkaat vanhustentaloihin valitaan yhteistyössä vanhustyönjohtajan kanssa.

Lisätietoja asunnoista antaa hallintojohtaja Heini Luoma, puh. (02) 4844 9210 tai 044-7449 210.

Suvirannan palvelukeskus

Osoite: Myllypellontie 6, 21490 MARTTILA

Suvirannan palvelukeskus järjestää kotihoitoa, tukipalveluita, palveluasumista, päivätoimintaa sekä päivä- ja yöhoitoa. Palveluita annetaan henkilökohtaista hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville.

Avohuollon palveluiden tavoitteena on kotihoidon tukeminen ja omatoimisuuden edistäminen. Palveluasumisessa tavoitteena on järjestää hyvää perushoitoa.

Yli 20 %:n haitta-asteen sotainvalidien hoitoa koskevat tiedustelut vanhustyönjohtajalta.

Lisätietoja antaa vanhustyönjohtaja Maria Vesala, puh. (02) 4849 360

Suvirannan palvelukeskuksen puhelinnumerot ovat seuraavat:

Tehostetun palveluasumisen vastaava sairaanhoitaja
Anne Sallasmaa, puh. 044 084 5442

Palvelukeskuksen hoitajat, puh. 044 7449 211
Keittiö, puh. (02) 4849 340
Suvisiipi, puh. (02) 4849 330 tai 044 0875 641

Kotipalvelun päivystys arkisin ja viikonloppuisin klo 7-20, puh. 044 5973 189

Suvisiipi

Suvirannan palvelukeskuksen yhteydessä sijaitsevassa Suvisiivessä on 6 palveluasuntoa kehitysvammaisille.

Asukkaalta peritään asunnon vuokra ja ylläpitomaksu.

Palveluasuntoon muutettaessa allekirjoitetaan vuokrasopimus. Vuokra peritään myös tilapäisten poissaolojen ajalta. Vuokran määrä riippuu asunnon koosta.

Vuokrat ovat seuraavat:
Suvisiipi 29,3 m2 282,00 €/kk
Suvisiipi 36,5 m2 351,00 €/kk

Ylläpitomaksu
Yhteensä 488 €/kk

Kunnan omassa kehitysvammaisten asumispalvelussa perittävä ylläpitomaksu koostuu ateriamaksusta ja tarvikemaksusta.

Ateriamaksu:
408 €/kk tai 13,60 €/päivä
Mikäli asukas ei osallistu ruokailuun, kyseinen aterian hinta vähennetään ateriamaksusta.

Tarvikemaksu:
80 €/kk + saunamaksu 5,00 €/saunakerta

Tarvikemaksuun sisältyy siivous, vaatehuolto, hygieniamaksu, informaatiokulut ja muut kulut.

Tilapäisestä hoidosta peritään maksuja seuraavasti:

Kehitysvammaisten lyhytaikainen palveluasuminen 26,00 €/hoitopäivä.

Omaishoitajan vapaan aikainen hoitomaksu 11,50 €/vuorokausi.

Maksu päivähoidosta peritään ateriamaksujen mukaisesti.

Korjausavustukset

Korjausavustuksia myönnetään valtion talousarviossa päätettävän valtuuden puitteissa. Avustuksia myöntävät osittain kunnat, osittain Valtion asuntorahasto. Avustuksia haetaan siltä kunnalta, jossa asunto sijaitsee ja asunnon tulee olla ympärivuotisessa asuinkäytössä. Avustukset maksetaan Valtion asuntorahaston varoista. Korjausavustukset julistetaan haettavaksi vuosittain maalis-huhtikuussa. Vuosittaiset hakuajat ilmoitetaan Auranmaa-lehdessä. Kaikki valtion varoista myönnettävät asuntotuotantoon tarkoitetut korkotuet ja lainat julistetaan haettavaksi vuosittain syksyllä.

Valtion asuntorahasto antaa ohjeet avustusten hakemisesta, myöntämisestä ja maksamisesta sekä valvoo järjestelmän toimintaa kunnissa. Kunnat ilmoittavat hakuajan päätyttyä kunnan myöntämien avustusten osalta määrärahatarpeensa asuntorahastolle, joka osoittaa määrärahaosuudet kunnille.

Korjausavustuksia myönnetään seuraaviin kohteisiin:
– vanhusväestön ja vammaisten asuntojen korjaustoimintaan 40 % korjauskustannuksista
– hissien rakentamiseen ja liikuntaesteiden poistamiseen, kiinteistöosakeyhtiöille 50 %, asunto-osakeyhtiöille 40 % kustannuksista
– terveyshaitan poistamisen edellyttämiin korjaustoimenpiteisiin sosiaalisen tarveharkinnan perusteella
– suunnitelmallisen korjaustoiminnan edistämiseen (kuntoarviot ja kuntotutkimukset)

Korjaustöitä ei saa aloittaa ennen avustuksen myöntämistä. Hakuaika ja hakumenettely ovat valtakunnalliset. Kunnat julistavat avustukset haettaviksi ja hakemukset jätetään määräaikaan mennessä sille kunnalle, jossa korjattava kohde sijaitsee. Hakijana ja avustuksensaajana on yleensä korjattavan kohteen omistaja. Terveyshaitan poistamista ja hissin rakentamista koskevaa avustusta voidaan kuitenkin hakea ao. kunnan kautta asuntorahastolta myös normaalin hakuajan jälkeen.

Marttilan kunnassa hakulomakkeita sekä tarkempia tietoja hakemiseen ja hakuasiakirjoihin liittyvistä asioista saa rakennustarkastajalta. Myös Valtion asuntorahastolta saa lisää tietoja lähinnä asuntorahaston myöntämistä korjausavustuksista.