Myllyvainion alueen asemakaava

Marttilan kunta on aloittanut asemakaavan laadinnan Myllyvainion alueella kunnan keskustaajaman pohjoisosassa. Tavoitteena on uuden pientaloalueen kaavoittaminen. Samalla tutkitaan mahdollisuus uuden kevyen liikenteen reitin osoittamiseksi Ihmistenojan varteen. Kunnanhallitus on päättänyt 18.9.2017 hyväksyä MRL:n 63 §:n mukaisen kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman, joka on nähtävillä kunnan www-sivuilla, kunnanvirastossa ja kirjastossa kaavan laadinnan ajan.

Kaavaluonnos on yleisesti nähtävillä 16.10.-10.11.2017 kunnanvirastossa (Härkätie 773) ja kirjastossa (Härkätie 723) niiden aukioloaikoina sekä kunnan www-sivuilla www.marttila.fi.

MRL:n 62 §:n mukaisesti alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen) on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun ja lausua mielipiteensä asiasta nähtävänäoloaikana eli viimeistään 10.11.2017. Mielipiteet toimitetaan osoitteella Marttilan kunnanhallitus, Härkätie 773, 21490 Marttila tai kunta@marttila.fi.

 

TiedostoSelosteLisäyspäiväTiedostokokoLataukset
pdf Kaavaluonnos 3.10.2017 Myllyvainio13.10.2017 12:42 288 kB 150
pdf Kaavaselostus 3.10.2017 Myllyvainio13.10.2017 12:42 2 MB 84
pdf Myllyvainio havainnekuva17.10.2017 14:03 401 kB 121
pdf Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Myllyvainion alue20.9.2017 09:39 1 MB 167