Hirvasojan luontopolkukukonharja

Polun alkukohdat on merkattu puukylteillä. Kesällä pitkä ruoho paikoitellen tekee polun seuraamisen vaikeaksi. Polkua ylläpitää Ollilan seudun kylätoimikunta ja se sijaitsee Hirvaksen kylässä.

Hirvasojan luontopolulla on mm. seuraavia kohteita:

– Luonnon monimuotoisuusalue Hirvasojan suun, Markulan kosken ja Härkätien välissä. Luontopolku-kyltti johdattaa Härkätieltä Markulankoskelle.

– Entinen Hirvaksen koulu Hirvasojan varrella. Rakennettu 1930-luvulla kansakouluksi. Käytössä vuoteen 2000 asti kyläkouluna. Nykyisin erilaisia kesätilaisuuksia.

– Luontopolku erkanee jälleen Härkätiestä museokaupan kohdalta ensin Hirvaksentielle ja ennen Hirvasojan ylittävää rautasiltaa Hirvaksentieltä Kosken suuntaan. Polun lähtökohta on merkattu Luontopolku-kyltillä ja siinä on myös laatikossa vihko, johon polun käyttäjät voivat laittaa nimensä. Polun alussa Hirvasojassa on vanhan myllypadon rauniot, joista muodostuu pieni koski Hirvasojan puroon. Padon kiviä pitkin Hirvasojan voi edelleen ylittää kuivana kautena. Polun alussa on myös pieni kukkaketo muutamine mäntyineen. Museokauppa toimii 1930-luvulla perustetussa Hirvaksen kyläkaupassa aivan Härkätien varrella.

– Polun varrella on vanhan puusillan rauniot sekä vanhan kivipadon rauniot, joista on muodostunut koski.

– Hirvasojan luontopolulla on paljon ylä- ja alamäkiä, joten n. 800 metrin matkaan kuluu helposti puoli tuntia yhteen suuntaan. Alueella on useita ruohikoita sekä niiden välissä kasvavia lepikoita ja katajia. Paikoitellen Hirvasojan rinteet ovat jyrkkiä ja siihen tulee pienempiä ojia. Myös vanhoja lehmänpolkuja erottuu vielä rinteillä ja luontopolku kulkee osittain niitä pitkin. Polun loppupäässä on pienen koivikon keskellä kumpareen päällä kaunis kukkaketo. Sen jälkeen Hirvasojan luontopolku jatkuu entiselle Paltanpään tielle ja sille vanhan lahonneen sillan tilalle Hirvasojan yli talkoilla rakentamaamme kävelysiltaan. Polun loppupäässä sekä Paltanpään tien Härkätien ja 10-tien puoleisissa päissä on Luontopolku-kyltit.

– Polulla kuljetaan omalla vastuulla jokamiehenoikeudella Hirvasojan ja peltojen välissä kulkevaa polkua pitkin. Suurimmalle osalle reittiä on saatu maanomistajilta lupa merkata polku keltaisilla muovinauhoilla, jotka on tarkoitus korvata pysyvämmillä merkeillä.

 (Teksti ja kuvat: Tapani Yli-Mattila)

 

hirvasojan-myllyn-rauniot

Hirvasojan myllyn rauniot

 

jokimaisema

Jokimaisema

 

talkoosilta-2

Talkoosilta

 

kivipato

Kivipato