LUONNOS LOUNAIS-SUOMEN JÄTETAKSAKSI 1.1.2017 ALKAEN ON YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ 9.11. – 23.11.2016

Jätetaksaluonnos on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017 ja se koskee seuraavia kuntia ja kaupunkeja:

Aura, Kaarina, Kemiönsaari, Lieto, Masku, Marttila, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Parainen, Paimio, Pöytyä, Raisio, Rusko, Salo, Sauvo ja Turku

Taksaluonnos perustuu jätelain (646/2011) pykäliin 78 ja 79. Jätetaksaluonnoksessa määrätään perusteet julkisoikeudellisille jätemaksuille, jotka koskevat kunnan jätehuoltovastuulle kuuluvia jätteitä ja jätehuoltopalveluita (mm. kotitalouksien ja julkisyhteisöjen talousjätteen keräys ja käsittely). Taksaluonnos sisältää myös jätehuollon perusmaksun perusteet. Taulukot ehdotetuista euromääräisistä jätemaksuista ovat taksan liitteinä.

Jätetaksaluonnos on yleisesti nähtävillä 9.11. – 23.11. niiden kuntien ja kaupunkien virastoissa, joita taksa koskee. Taksaluonnos on lisäksi nähtävillä Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n internetsivuilla osoitteessa www.lsjh.fi.

Taksaluonnoksesta voi jättää kirjallisia kommentteja ja lausuntoja 23.11.2016 klo 15 saakka. Lausunnot ja kommentit tulee toimittaa joko postitse osoitteeseen Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta, PL 355, 20101 Turku tai sähköpostitse jatehuoltolautakunta@turku.fi. Lausunto tulee otsikoida ”lausunto jätetaksaluonnoksesta”.


TARJOTAAN VUOKRALLE

noin 3,40 ha viljelyspeltoa Myllypellontiellä (peruslohko 480-01384-61) ajalle 1.1.2017 – 31.12.2021.

Tarjoukset jätetään suljetussa kuoressa 18.11.2016 klo 12.00 mennessä osoitteella Marttilan kunnanhallitus, Härkätie 773, 21490 Marttila. Kuoreen merkintä ”pellon vuokratarjous”.

Kunta pidättää itsellään oikeuden hylätä kaikki tarjoukset.

Peruslohkoa koskevat tiedot saatavilla kunnanvirastosta.

Lisätietoja antaa Jarmo Peltola/Liedon maaseututoimisto, puh. 050-4523 876 (maanantai-keskiviikko klo 9-16).

Marttilassa 2.11.2016
Kunnanhallitus


KUULUTUS

Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunnan 20.10.2016 pitämän kokouksen pöytäkirja ja siinä erillisenä asiana mainitut viranhaltijoiden päätökset ovat yleisesti nähtävänä V-S aluepelastuslaitoksella, os. Eerikinkatu 35, lokakuun 28. päivänä 2016 klo 9.00 – 15.00 ja internetissä osoitteessa http://www.turku.fi/kuulutukset

Turussa, lokakuun 24. päivänä 2016

Pertti Soininvaara
hallinto- ja henkilöstöpäällikkö


Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta on 13.10.2016 § 71 päättänyt kokoontua kevätkaudella 2017 torstaisin klo 16.30 kokoushuoneessa Tuuminki, Puutarhakatu 1, 1. krs. alla olevan aikataulun mukaisesti.

Lautakunnan kokousten pöytäkirjat ja niissä erillisenä asiana mainitut viranhaltijoiden päätökset ovat yleisesti nähtävänä jokaisessa kunnassa. Mainitut viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ovat kokonaisuudessaan nähtävillä Ympäristötoimialan asiakaspalvelussa, Puolalankatu 5, 2. krs. alla olevan aikataulun mukaisesti.

Kokousaika
Sammanträdestid
Pöytäkirja nähtävänä
Protokollet framlagt
19.01.2017 27.01.2017
16.02.2017 24.2.2017
16.03.2017 24.3.2017
27.04.2017 05.05.2017
11.05.2017 19.05.2017
08.06.2017 16.06.2017

Turussa 17.10.2016
Viran puolesta

Leena Salmelainen
lautakunnan sihteeri


 Ilmoitustaululla 20.10.-21.11.2016

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta 13.10.2016

Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan 13.10.2016 pidetyn kokouksen pöytäkirja sekä siinä erillisenä asiana mainitut viranhaltijoiden päätökset ovat yleisesti nähtävänä Marttilan kunnanvirastossa 21.10.2016 klo 9.00-14.30.

Marttila, 17. päivänä lokakuuta 2016

Leena Salmelainen
lautakunnan sihteeri


 Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen syksy 2016