Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää vuonna 2019 valtion asuntorahaston varoista yhteensä 900 000 euroa asumisneuvojatoimintaan. Avustuksen määrä on enintään 35 % kustannuksista.

Asumisneuvojatoiminnan avustuksia voidaan myöntää asumis­neuvojatoimintaan, jonka tavoitteena on asumisen turvaaminen ratkaisemalla asumisen ongelmia sekä opastamalla asumiseen liittyvissä asioissa. Asumisneuvonnan tukemisen tavoitteena on vakiinnuttaa toiminta kunnissa pysyväksi.

Avustusta voivat hakea kunnat, järjestöt ja yhteisöt, jotka harjoittavat tai käynnistävät asumisneuvontatoimintaa. Järjestöjen hakemuksiin on liitettävä lisäksi sijaintikunnan lausunto hankkeesta.

Vuoden 2019 avustusten hakuaika päättyy 17.1.2019 klo 16.15.

Avustusta haetaan lomakkeella ARA 56.

Avustushakemuksessa on esitettävä hankkeen kokonaissuunnitelma, josta ilmenevät hankkeen tavoite, toteuttamistapa, kustannukset sekä suunnitelma toimintatavan juurruttamisesta. Lisäksi edellytetään, että asumisneuvojalla tulee olla riittävä sosiaalialan osaaminen ja hankkeen ohjausryhmässä tulee olla sosiaalitoimen edustus.

Hakemukseen on liitettävä hankkeeseen osallistuvien yhteisöjen päätökset hankkeen ja sen käynnistämisen hyväksymisestä sekä rahoitukseen osallistumisesta.

Hakemukset lähetetään kirjaamoon kirjaamo.ara@ara.fi tai osoitteella Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA), PL 30, 15141  LAHTI.

Lisätietoja ja lomakkeet ARA:n sivuilta: http://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Muut_avustukset/Avustus_asumisneuvontatoimintaan