Tekninen lautakunta on päättänyt 29.11.2018 § 85 päättänyt tulvariskien hallintaa koskevan lain (620/2010) ja asetuksen (659/2010) mukaisesta hulevesitulvariskien arvioinnista. Käytössä olevien tietojen ja arvioinnin perusteella Marttilan kunnan alueella ei ole merkittäviä hulevesitulvariskialueita.

Teknisen lautakunnan päätös on nähtävillä 10.12. – 9.1.2019 kunnanvirastossa (Härkätie 773) sekä kunnan www-sivuilla http://www.marttila.fi/paatoksenteko/esityslistat-ja-poytakirjat/tekninen-lautakunta/. Kuntalaisilla ja niillä, joiden oloihin asialla on huomattava vaikutus, on mahdollista esittää asiaa koskien mielipiteitä kirjallisesti 9.1.2019 mennessä. Mielipiteet toimitetaan osoitteella Marttilan tekninen lautakunta, Härkätie 773, 21490 Marttila tai kunta@marttila.fi.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Kirsi Halkola, p. 044-744 9510, kirsi.halkola@marttila.fi.

Marttilassa 10.12.2018

Tekninen lautakunta