Siutilan PK Kivi Oy hakee muutosta Marttilan kunnanhallituksen 7.10.2015 § 164 myöntämään maa-aineslupaan siten, että alin sallittu ottotaso muutettaisiin nykyisestä alimmasta sallitusta ottotasosta +87…+86 ottotasoon +85…+84 ja sallittu kokonaisottomäärä muutettaisiin nykyisestä 660 000 k-m3:sta 840 000 k-m3:oon. Toiminta sijaitsee Marttilan kunnassa Siutilan kylässä kiinteistöillä Mäki-Sipilä 480-420-6-65, Honttaanmäki 480-420-6-68 ja Mäkilä 480-420-2-16 (varastointialue). Muutosta haetaan maa-aineslain (555/1981) 16 §:n perusteella.

Muistutukset ja mielipiteen ilmaisut on toimitettava Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnalle 19.10.2018 mennessä kirjallisina osoitteeseen Härkätie 5, 31500 Koski Tl tai sähköisesti osoitteeseen ymparisto@koski.fi. Muistutuksesta ja mielipiteestä tulee ilmetä tekijän nimi ja yhteystiedot.

Koskella Tl 17.9.2018

Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta

Lue kuulutus kokonaisuudessaan allaolevasta linkistä.

TiedostoSelosteLisäyspäiväTiedostokokoLataukset
pdf 20180917_siutilan-pk-kivi-oy-maa-aineslupa19.9.2018 11:54 53 kB 34