T:mi Erkka Korpiaho Racing on toimittanut Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnalle ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta Marttilan kunnassa kiinteistöllä Peltomäki 480-408-2-10 ja Hakala 480-408-2-16, osoitteessa Niittysuontie 39, Marttila.

Ilmoitus koskee OP Rallisprint 27.1.2019 ja South West Motosport II Rallispecial 10.2.2019 autokilpailuja pelto- ja metsäalueelle jäädytetyllä radalla klo 7-20 välisenä aikana.

Ilmoitusasiakirjat ovat kuulutusajan 2.1.-15.1.2019 nähtävillä Marttilan kunnan kunnanvirastolla osoitteessa Härkätie 773, Marttilan ja Kosken Tl kunnan kunnanvirastolla osoitteessa Härkätie 5, Koski Tl.

Muistutuksen ilmoituksen johdosta voivat tehdä ne, joiden etua ja oikeutta asia saattaa koskea. Myös muut kuin asianosaiset voivat lausua mielipiteensä ilmoituksen johdosta. Muistutukset ja mielipiteen ilmaisut on toimitettava kirjallisina tai sähköisesti viimeistään 15.1.2019 osoitteeseen Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl tai ymparisto@koski.fi. Muistutuksesta ja mielipiteestä tulee ilmetä tekijän nimi ja yhteystiedot.

Koskella Tl 31.12.2018

Kosken Tl kunta, Ympäristönsuojelu

Lisätietoja asiasta antaa ympäristönsuojelusihteeri Renja Rasimus puh. 044 744 1131 ja etunimi.sukunimi@koski.fi

 

Tämä ilmoitus pidetään Kosken Tl ja Marttilan kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla 2.1.-15.1.2019 sekä Kosken Tl kunnan internet-sivuilla.

 

Tiedosto Seloste Lisäyspäivä Tiedostokoko Lataukset
pdf 20181231_TMi Erkka Korpiaho Racing_meluilmoitus 31.12.2018 12:01 306 KB 28