VARSINAIS-SUOMEN TAAJAMIEN MAANKÄYTÖN, PALVELUIDEN JA LIIKENTEEN VAIHEMAAKUNTAKAAVAEHDOTUS

Varsinais-Suomen maakuntahallitus päätti kokouksessaan 20.11.2017 asettaa Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavaehdotuksen julkisesti nähtäville (MRL 65 §).

Kaavaehdotusaineisto on nähtävillä 15.12.2017–26.1.2018 välisenä aikana Varsinais-Suomen kuntien virastoissa sekä Varsinais-Suomen liitossa (os. Ratapihankatu 36, 20101 Turku). Kaava-aineisto on lisäksi nähtävillä Varsinais-Suomen liiton internet-sivuilla osoitteessa www.varsinais-suomi.fi.

Kuntien jäsenillä ja osallisilla on nähtävilläoloaikana mahdollisuus tehdä muistutus maakuntakaavaehdotuksesta (MRA 12 §). Muistutukset tulee toimittaa 26.1.2017 mennessä ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@varsinais-suomi.fi tai postitse osoitteeseen Varsinais-Suomen liitto, PL 273, 20101 Turku.

Lisätietoja antavat:

suunnittelujohtaja Heikki Saarento, puh. 040 720 3056,
maakunta-arkkitehti Kaisa Äijö, puh. 044 030 4071 sekä
liikennesuunnittelija Mari Sinn, puh. 045 807 8969.