Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 20.3.2019 antanut päätöksen koskien Marttilan Kaurastenrahkan vesistötarkkailusuunnitelman hyväksymistä.

Päätös on nähtävänä oikaisuvaatimusajan Marttilan kunnanvirastossa, Härkätie 773, Marttila sekä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa, Itsenäisyydenaukio 2, Turku ja verkkosivuilla osoitteessa http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset Oikaisuvaatimusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä.

Oikaisua päätökseen voi hakea luvan hakija ja se, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä kunnanhallitus ja viranomainen, jonka tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua.

Turussa 20.3.2019

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Tiedosto Seloste Lisäyspäivä Tiedostokoko Lataukset
pdf VARELY_506_2015_Kuulutus 20.3.2019 12:16 209 KB 27