Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 11.1.2019 antamallaan päätöksellä nro 6/2019 hyväksynyt Kekkilä Oy:n oikaisuvaatimuksen ja muuttanut Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 11.9.2018 antamaa Linturahkan turvetuotantoalueen tarkkailusuunnitelmaa koskevaa päätöstä nro 7/2018, VARELY/901/2015, poistamalla siitä seuraavan kohdan: ”Vesistötarkkailussa kiintoaine tulee analysoida määritysmenetelmällä 364 (SS;F6;GVS).”

Hakija: Kekkilä Oy

Asia: Linturahkan turvetuotantoalueen tarkkailuohjelman hyväksymispäätöstä koskeva oikaisuvaatimus, Loimaa

Päätös on nähtävänä valitusaikana 11.1. – 11.2.2019 Loimaan kaupungintalossa (Kauppalankatu 3), Kosken Tl kunnanvirastossa (Härkätie 5), Marttilan kunnanvirastossa (Härkätie 773) ja Pöytyän kunnanvirastossa, Kyrön toimipiste (Kehityksentie 6). Päätös on lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 11.2.2019.

Lue koko kuulutus allaolevasta linkistä.

Tiedosto Seloste Lisäyspäivä Tiedostokoko Lataukset
pdf Ympäristönsuojelulain mukainen päätös/Etelä-Suomen aluehallintovirasto 11.1.2019 12:41 48 KB 13