Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 22.1.2019 antamallaan päätöksellä nro 24/2019 tarkistanut Heikki Laaksosen ja Eeva Korimäen eläinsuojan ympäristöluvan voimassa olevien päätelmien osalta

Hakija

Laaksonen Heikki ja Korimäki Eeva

Asia

Kraappalan broilerikasvattamon ympäristöluvan tarkistaminen uusien BAT-päätelmien vuoksi, Marttila

Sijainti

Marttilan kunnassa kiinteistöllä Kraappala 480-409-5-17, osoitteessa Härkätie 1358, Marttila.

Päätös on nähtävillä valitusaikana 22.1. – 21.2.2019 Marttilan kunnanvirastossa (Härkätie 773). Päätös on lisäksi luettavissa osoitteessa

www.avi.fi/lupa-tietopalvelu

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 21.2.2019.

Valitus on osoitettava ja toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle (PL 204, 65101 VAASA tai vaasa.hao@oikeus.fi). Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.

Lisätietoja asiasta antavat

Ympäristöylitarkastaja Seija Virolainen, puh. 0295 016 443 sähköposti: seija.virolainen@avi.fi

Ympäristöneuvos Tero Mäkinen, puh. 0295 016 421 sähköposti: tero.makinen@avi.fi

Tiedosto Seloste Lisäyspäivä Tiedostokoko Lataukset
pdf Kuulutus_22.1.-21.2.2019 Kraappalan broilerikasvattamo 21.1.2019 10:47 26 KB 25