Päätöksenteko

Kunnassa päätöksiä tekevät kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, lautakunnat ja viranhaltijat. Kunnanvaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat sekä kunnanhallituksen ja lautakuntien pöytäkirjat julkaistaan Asiakirjahaku-tietokannassa.

Hallintosääntö

Kunnan hallintosäännössä annetaan määräykset Marttilan kunnan hallinto- ja päätöksentekomenettelystä sekä taloudenhoidosta.

Hallintosäännön ohella kunnan toimintoja ohjataan seuraavilla johtosäännöillä, joihin nähden hallintosääntöä noudatetaan toissijaisena:
– valtuuston työjärjestys
– luottamushenkilöiden palkkiosääntö
– tarkastussääntö (tilintarkastusta koskeva sääntö)

Marttilan kunnan hallintosääntö on hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.11.2014 ja se on tullut voimaan 1.1.2015.

Hallintosääntö

Organisaatiokaavio