Kuulutukset ja ilmoitukset

//Kuulutukset ja ilmoitukset

Turun hallinto-oikeuden päätös 13.6.2017

Päätöksen antopäivä: 13.6.2017 Päätösnumero: 17/0182/1 Asia: Valitus yleiskaavasta Valittaja: Kosken Tl kunta Reijo Vavuli, Lyyli Vavuli, Pirkko Nieminen, Teppo Nieminen, Raili Aalto-Laaksonen, Sari Mattila, Erkki Ahola, Eila Ahola, Heli Muurinen ja Martti Lehikoinen Päätös, josta [...]

Odotusajat iäkkään henkilön hakemiin sosiaalipalveluihin Marttilassa 1.1.-30.6.2017

Vanhuspalvelulain 26 § mukaan kunnan on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Tiedot on julkaistava sellaisia menetelmiä käyttäen, että iäkkäällä henkilöllä on tosiasiallinen mahdollisuus näiden tietojen saamiseen.

Kutsuntakuulutus

Rakennusluvat