Kuulutukset ja ilmoitukset

//Kuulutukset ja ilmoitukset

Päätös koskien Marttilan Kaurastenrahkan vesistötarkkailusuunnitelman hyväksymistä

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 20.3.2019 antanut päätöksen koskien Marttilan Kaurastenrahkan vesistötarkkailusuunnitelman hyväksymistä. Päätös on nähtävänä oikaisuvaatimusajan Marttilan kunnanvirastossa, Härkätie 773, Marttila sekä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa, Itsenäisyydenaukio 2, Turku ja verkkosivuilla osoitteessa [...]

Hirvasojan sillan uusiminen Leppämäentien alussa

Hirvasojan sillan uusiminen Leppämäentien alussa aiheuttaa haittaa ja muutoksia liikennejärjestelyihin. Liikenne ohjataan kulkemaan Tuomolantien kautta. Kiertotieyhteys merkitään opastein. Ajankohta 20.3-17.4.2019. Tuomolantiellä saattaa ajoittain kulkea raskaita materiaalikuljetuksia siltatyön aikana ja näkyvyyden ollessa paikoin huono on noudatettava erityistä varovaisuutta [...]

Kosken Tl Ympäristönsuojelun viranhaltijapäätös ilmoitukseen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

JULKIPANOILMOITUS Kosken Tl Ympäristönsuojelu antaa 11.3.2019 seuraavan viranhaltijapäätöksen (480-2019-3) ilmoitukseen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta (Ympäristönsuojelulaki 118 §), jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon: Ilmoituksen tekijä ja yhteystiedot: Empower PN Oy Valimotie 9-11 [...]

VUODEN 2019 EDUSKUNTAVAALIT

VUODEN 2019 EDUSKUNTAVAALIT Vaalipäivän äänestys 14.4.2019 Kunta on vaaleja varten määrätty yhdeksi äänestysalueeksi. Äänestyspaikka on Marttilan koulu, Metsäniityntie 11, 21490 Marttila. Vaalitoimitus suoritetaan klo 9.00 - 20.00. Ennakkoäänestys 3.-9.4.2019 Marttilan kirjastossa, Härkätie 723, 21490 Marttila [...]

Kuulutus yksityistieavustuksien hakemisesta

Marttilan kunnassa on yksityistiekuntien haettavissa vuoden 2018 kunnossapitomenoihin kunnanavustusta kunnanvaltuuston varaaman talousarviomäärärahan puitteissa. Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä [...]

Odotusajat iäkkään henkilön hakemiin sosiaalipalveluihin

Odotusajat iäkkään henkilön hakemiin sosiaalipalveluihin Marttilassa 1.7.–31.12.2018  Vanhuspalvelulain 26 § mukaan kunnan on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Tiedot on julkaistava sellaisia menetelmiä käyttäen, että iäkkäällä henkilöllä [...]

Rakennusluvat

Myönnetyt rakennusluvat liitetiedostoissa.

Korjausavustukset

Avustukset ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjauksiin Avustukset kerrostalon jälkiasennushissin asentamiseen ja/tai esteettömyyskorjauksiin esim. asunto-osakeyhtiöille. Haku ARA:n verkkoasioinnin kautta tai paperihakemuksella www.ara.fi Lisätiedot korjausavustus.ara@ara.fi tai puh. 029 525 0818 ti-to klo 9-15 (heinäkuussa ti-ke)