Kuulutukset ja ilmoitukset

//Kuulutukset ja ilmoitukset

KUULUTUS: Metsäniityntien loppuosan, Tervaskannontien ja Niittytien katusuunnitelmien nähtävillä olo

Marttilan kunta asettaa MRA 43 § ja MRL 85 § mukaisesti nähtäville Metsäniityntien loppuosan, Tervaskannontien ja Niittytien katusuunnitelmat. Katusuunnitelmassa esitetään Metsäniityntie n. plv. 735 – loppuun, Tervaskannontie sis. jv-pumppaamo huoltoteineen sekä optiona Niittytien rakentaminen. Kaikkiin [...]

VUODEN 2019 EUROPARLAMENTTIVAALIT

VUODEN 2019 EUROPARLAMENTTIVAALIT Vaalipäivän äänestys 26.5.2019 Kunta on vaaleja varten määrätty yhdeksi äänestysalueeksi. Äänestyspaikka on Marttilan koulu, Metsäniityntie 11, 21490 Marttila. Vaalitoimitus suoritetaan klo 9.00 - 20.00. Ennakkoäänestys 15.-21.5.2019 Marttilan kirjastossa, Härkätie 723, 21490 Marttila [...]

Tienpitoviranomaisen siirtämä ajoneuvo Marttilan kunnan alueella

Elinkeino-, liikenne- ja  ympäristökeskus on ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain (828/2008) nojalla siirtänyt Marttilan kunnan alueella seuraavan ajoneuvon, jonka omistajatietoja ei ole pystytty selvittämään. Ajoneuvon merkki ja malli: Tummansininen Citroen Saxo, kilvetön Ajoneuvo on siirretty paikasta: [...]

Tutkimuslupa näytteenottoon ja liikkumiseen Metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla koko maassa

KUULUTUS Tutkimuslupa näytteenottoon ja liikkumiseen Metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla koko maassa Metsähallitus 30.4.2019 MH 2278/2019/05.04.01 Lupa-asiakirja sekä valitusosoitus ovat nähtävänä Marttilan kunnanvirastossa sekä kunnan www-sivuilla.  

Lupa lintujen rengastamiseen Metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla

KUULUTUS Lupa lintujen rengastamiseen Metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla Metsähallitus 6.5.2019 MH 2614/2019/05.04.01 Lupa-asiakirja sekä valitusosoitus ovat nähtävänä Marttilan kunnanvirastossa sekä kunnan www-sivuilla.

Varsinais-Suomen vaalipiirilautakunnan kuulutus

Varsinais-Suomen vaalipiirilautakunnan ilmoitus huhtikuun 14 päivänä 2019 toimitetuissa eduskuntavaaleissa valituiksi tulleista henkilöistä. (allaoleva tiedosto)

Hirvasojan sillan uusiminen Leppämäentien alussa

Hirvasojan sillan uusiminen Leppämäentien alussa aiheuttaa haittaa ja muutoksia liikennejärjestelyihin. Liikenne ohjataan kulkemaan Tuomolantien kautta. Kiertotieyhteys merkitään opastein. Ajankohta 20.3-17.4.2019. Tuomolantiellä saattaa ajoittain kulkea raskaita materiaalikuljetuksia siltatyön aikana ja näkyvyyden ollessa paikoin huono on noudatettava erityistä varovaisuutta [...]

Odotusajat iäkkään henkilön hakemiin sosiaalipalveluihin

Odotusajat iäkkään henkilön hakemiin sosiaalipalveluihin Marttilassa 1.7.–31.12.2018  Vanhuspalvelulain 26 § mukaan kunnan on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Tiedot on julkaistava sellaisia menetelmiä käyttäen, että iäkkäällä henkilöllä [...]

Rakennusluvat

Myönnetyt rakennusluvat liitetiedostoissa.

Korjausavustukset

Avustukset ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjauksiin Avustukset kerrostalon jälkiasennushissin asentamiseen ja/tai esteettömyyskorjauksiin esim. asunto-osakeyhtiöille. Haku ARA:n verkkoasioinnin kautta tai paperihakemuksella www.ara.fi Lisätiedot korjausavustus.ara@ara.fi tai puh. 029 525 0818 ti-to klo 9-15 (heinäkuussa ti-ke)