Hallintosääntö

Hallintosäännössä määrätään:

 • kunnan johtamisesta
 • toimielinorganisaatiosta
 • henkilöstöorganisaatiosta
 • konserniohjauksesta ja sopimusten hallinnasta
 • toimivallasta ja tehtävistä
 • taloudenhoidosta
 • ulkoisesta ja sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta
 • valtuuston toiminnasta ja kokouksista
 • toimielinten kokouksista sekä päätöksenteko- ja hallintomenettelystäHallintosääntöä sovelletaan seuraaviin johtosääntöihin nähden toissijaisena:
 • konserniohje
 • luottamushenkilöiden palkkiosääntö
 • Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Hallintosäännössä toimielimellä tarkoitetaan valtuustoa, kunnanhallitusta, lautakuntia ja johtokuntia, niiden jaostoja sekä toimikuntia ja tilapäistä valiokuntaa. Viranomaisilla tarkoitetaan toimielimiä sekä luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita, joille on hallintosäännössä annettu toimivaltaa ja määrätty tehtäviä. Henkilöstöllä tarkoitetaan kuntaan virka- ja työsuhteessa olevia.

Marttilan kunnan hallintosääntö on hyväksytty kunnanvaltuustossa 26.4.2017 ja se on tullut voimaan 1.6.2017.

Hallintosääntö 1.6.2017