Uuden kuntalain (410/2015) mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan. Ilmoitukset tulee julkaista kunnan verkkosivuilla.