Suomen vaalijärjestelmä on henkilö- ja puoluevaalin yhdistelmä, jossa yhdellä numerolla äänestetään sekä henkilöä että puoluetta. Suomessa yleiset vaalit (eduskuntavaalit, kuntavaalit, europarlamenttivaalit ja presidentinvaali) toimitetaan tiettyjen periaatteiden mukaisesti. Lue lisää Oikeusministeriön vaalisivuilta. Vaalit.fi on myös Facebookissa.

Kuntavaalitkuntavaalit-banneri-2017

Seuraavat vaalit ovat Kuntavaalit ja ne järjestetään sunnuntaina 9.4.2017. Ennakkoäänestys kotimaassa 29.3.-4.4. ja ulkomailla 29.3.-1.4.

Kuntavaalit-sivusto

Ennakkoäänestys Marttilan kunnassa:

Yleisenä ennakkoäänestyspaikkana vuoden 2017 kuntavaaleissa toimii Marttilan kirjasto, os. Härkätie 723, 21490 Marttila.

Ennakkoäänestyksen päivittäiset aukioloajat ovat seuraavat:
keskiviikko  29.3.2017 klo 12.00 – 19.00
torstai          30.3.2017 klo 12.00 – 19.00
perjantai      31.3.2017 klo 12.00 – 19.00
lauantai          1.4.2017 klo 11.00 – 14.00
sunnuntai      2.4.2017 klo 11.00 – 14.00
maanantai     3.4.2017 klo 12.00 – 19.00
tiistai              4.4.2017 klo 12.00 – 19.00

Vaalipäivän äänestys Marttilan kunnassa:

Vuoden 2017 kuntavaalien varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikka on Marttilan koulu, os. Metsäniityntie 11, 21490 Marttila

Kuntavaalit

Vuoden 2017 vaaleista lähtien kunnallisvaalit järjestetään eduskuntavaalien tavoin huhtikuun kolmantena sunnuntaina. Uudet valtuustot aloittavat toimintansa kesäkuussa. Vuoden 2017 vaalit järjestetään pääsiäisen vuoksi poikkeuksellisesti 9.4.2017. Ennakkoäänestys järjestetään kotimaassa 29.3.-4.4. ja ulkomailla 29.3.-1.4.

Vaaliviranomaiset

Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on valtiollisten, kunnallisten ja Euroopan unionin vaalien toimittaminen sekä mahdollisten kansanäänestysten järjestäminen (Keskusvaalilautakunnan jäsenet).

Vaalilautakunta huolehtii vaalipäivän äänestyksestä vaalipaikalla. Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenet vuoden 2017 kuntavaaleja varten:

Jäsenet:

Rouna Aimo (pj)
Aalto Irmeli (varapj)
Ylieskola Timo
Alaluusua Erno
Mattila Seija

Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä:

Vanhatalo Leena
Niinivuo Kari
Heinonen Helena
Korpiaho Erkka
Hildén Hannu

Vaalitoimikunta huolehtii ennakkoäänestyksestä Suvirannan palvelukeskuksessa ja perhekoti Päivärinnassa.

Jäsenet

Lahti Aulis (pj)
Talola Viljo (varapj)
Sallasmaa Anne

Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä:

Majuri Jaana
Heikkilä Heimo
Uusitupa Aila

Keskusvaalilautakunnan määräämät vaalitoimitsijat huolehtivat ennakkoäänestyksen toimittamisesta yleisessä ennakkoäänestyspaikassa sekä kotiäänestyksissä.

Vaalien ulkomainonta

Tällä sivulla annetaan ohjeet vaalien ulkomainonnasta Marttilan kunnan alueella. Kunnanhallitus käsittelee ohjeet vaalimainonnasta kussakin vaaleissa erikseen.

Vuoden 2017 kuntavaalien ulkomainonta

Kunnanhallitus 29.11.2016 § 236:

”Kunnanhallitus päättää, että vuoden 2017 kuntavaaleissa asetetaan mainoskehikot keskustaajamaan kunnantalon tontille. Kullekin ehdokkaita asettaneelle puolueelle, yhteislistalle ja valitsijayhdistykselle varataan kaksi mainospaikkaa ja järjestys vasemmalta oikealle määräytyy samassa järjestyksessä kuin ehdokaslistojen yhdistelmässä.

Ulkomainonta saadaan aloittaa 22.3.2017 ja mainokset tulee poistaa 3 päivän kuluessa vaaleista. Mainosten asettaminen muualle keskustaajamaan Marttilan kunnan omille alueille, kunnan omistamiin rakennuksiin, laitteisiin ja muihin rakennelmiin on ehdottomasti kiellettyä. Taajama-alueen ulkopuolella mainoksia ei saa kiinnittää kunnan omistamiin rakennuksiin tai muihin rakennelmiin. Ehdokkaita asettaneiden ryhmien tulee viimeistään 14.3.2017 ilmoittaa kunnanvirastoon, tulevatko ne käyttämään Marttilan kunnan tarjoamia vaalimainospaikkoja. Mainospaikat ovat maksuttomia.

Mainonnan aloittamisen ajankohta, tieto kunnan tarjoamista mainospaikoista sekä tieto ulkomainospaikkojen varaamisen määräajasta saatetaan kirjallisesti vaaleihin osallistuvien puolueiden, yhteislistojen ja valitsijayhdistysten tietoon ja asiasta tiedotetaan myös kunnan kotisivuilla.”