EDUSKUNTAVAALIT 2019

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019 klo 9.00 – 21.00. Vaaleja varten kunnassa on yksi koko kunnan käsittävä äänestysalue, jonka äänestyspaikkana on Marttilan koulu, Metsäniityntie 11, 21490 Marttila.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys toimitetaan 3.-9.4.2019. Ennakkoäänestyspaikkana on Marttilan kirjasto,
os. Härkätie 723, 21490 Marttila. Ennakkoäänestys tapahtuu:

ke – pe                             3. – 5.4.2019           klo 12.00 – 19.00
la – su                              6. – 7.4.2019           klo 11.00 – 14.00
ma – ti                             8. – 9.4.2019           klo 12.00 – 19.00

EUROPARLAMENTTIVAALIT 2019 (ja mahdolliset maakuntavaalit)

Europarlamenttivaalit (ja mahdolliset maakuntavaalit) toimitetaan sunnuntaina 26.5.2019 klo 9.00 – 21.00. Vaaleja varten kunnassa on yksi koko kunnan käsittävä äänestysalue, jonka äänestyspaikkana on Marttilan koulu, Metsäniityntie 11, 21490 Marttila.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys toimitetaan 15.-21.5.2019. Ennakkoäänestyspaikkana on Marttilan kirjasto,
os. Härkätie 723, 21490 Marttila. Ennakkoäänestys tapahtuu:

ke – pe                             15. – 17.5.2019         klo 12.00 – 19.00
la – su                              18. – 19.5.2019         klo 11.00 – 14.00
ma – ti                             20. – 21.5.2019         klo 12.00 – 19.00

Vaaleissa äänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä. Äänestäjällä toivotaan olevan mukana maistraatin lähettämä ilmoitus äänioikeudesta. Ilmoituskortin puuttuminen ei kuitenkaan estä äänioikeuden käyttämistä.

Suvirannan palvelukeskuksessa ja perhekoti Päivärinnassa suoritettavista ennakkoäänestyksistä ilmoitetaan erikseen niissä julkipantavilla kuulutuksilla.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on vaikean vamman tai pitkäaikaissairauden vuoksi siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestystä koskeva ilmoitus on tehtävä keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse. Kotiäänestykseen ilmoittautumisesta tiedotetaan myöhemmin annettavalla kuulutuksella.

Marttilan kunnan keskusvaalilautakunnan osoite on Härkätie 773, 21490 Marttila, puh. 044 744 9200.

Lisätietoja vaaleista saa www.vaalit.fi sekä
keskusvaalilautakunnan sihteeriltä Heini Luomalta, puh. 044 744 9210 ja
keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalta Heikki Kerkolta, puh. 0440 484420.

Suomen vaalijärjestelmä on henkilö- ja puoluevaalin yhdistelmä, jossa yhdellä numerolla äänestetään sekä henkilöä että puoluetta. Suomessa yleiset vaalit (eduskuntavaalit, kuntavaalit, europarlamenttivaalit ja presidentinvaali) toimitetaan tiettyjen periaatteiden mukaisesti. Lue lisää Oikeusministeriön vaalisivuilta. Vaalit.fi on myös Facebookissa.

Vaaliviranomaiset

Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on valtiollisten, kunnallisten ja Euroopan unionin vaalien toimittaminen sekä mahdollisten kansanäänestysten järjestäminen (Keskusvaalilautakunnan jäsenet).

Vaalilautakunta huolehtii vaalipäivän äänestyksestä vaalipaikalla.

Keskusvaalilautakunnan määräämät vaalitoimitsijat huolehtivat ennakkoäänestyksen toimittamisesta yleisessä ennakkoäänestyspaikassa sekä kotiäänestyksissä.

Vaalien ulkomainonta

Tällä sivulla annetaan ohjeet vaalien ulkomainonnasta Marttilan kunnan alueella. Kunnanhallitus käsittelee ohjeet vaalimainonnasta kussakin vaaleissa erikseen.