Tällä sivulla annetaan ohjeet vaalien ulkomainonnasta Marttilan kunnan alueella. Kunnanhallitus käsittelee ohjeet vaalimainonnasta kussakin vaaleissa erikseen.

Europarlamenttivaalien ulkomainonta

(Marttilan kunnanhallituksen päätös 4.3.2019 § 48)

Europarlamenttivaalien ulkomainontaa varten varataan keskustaajamaan yksi vaalimainospaikka kunnantalon tontille (Härkätie 773). Muualla kunnan hallinnoimilla ja määräysvallassa olevilla alueilla vaalimainonta on kielletty.

Mainonnan kyseisessä paikassa saa aloittaa europarlamenttivaalien osalta 8.5.2019 alkaen.

Kullekin ehdokkaita asettaneelle puolueelle ja valitsijayhdistykselle varataan kaksi mainospaikkaa. Järjestys vasemmalta oikealle määräytyy samassa järjestyksessä kuin ehdokaslistojen yhdistelmässä.

Ehdokkaita asettaneiden ryhmien tulee ilmoittaa europarlamenttivaaleissa viimeistään 26.4.2019 tulevatko ne käyttämään Marttilan kunnan tarjoamia vaalimainospaikkoja. Ilmoitukset tehdään kunnanvirastoon Pia Aallolle, puh. 044-744 9515 tai pia.aalto@marttila.fi.

Paikat on nimetty kunnan toimesta. Mainospaikat ovat maksuttomia.

Mainokset tulee poistaa 3 päivän kuluessa vaaleista.