Marttilan kunnassa toimivan vanhus- ja vammaisneuvoston tavoitteena on mm.

Edistää viranomaisten, vanhusten ja vanhusjärjestöjen yhteistoimintaa kunnassa ja vaikuttaa vanhusten mahdollisuuksiin osallistua julkiseen päätöksentekoon. Tavoitteena on myös edistää vanhusten selviytymistä, seurata vanhuksille tarkoitettujen palvelujen kehitystä ja niistä tiedottamista sekä tehdä aloitteita vanhuksia koskevissa asioissa.

Varmistaa vammaisten henkilöiden vaikuttamismahdollisuudet päätöksenteossa ja kunnan toimintojen suunnittelussa, valmistelussa ja asioiden seurannassa. Erityisesti vammaisten henkilöiden yleisen hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen ja heidän tarvitsemiensa muiden palvelujen kannalta vaikuttamismahdollisuutta vammaisneuvoston kautta pidetään tärkeänä.

Marttilan vanhus- ja vammaisneuvosto

Eläkeliiton Marttilan yhdistys ry:n edustaja Leena Rauten, puh. (02) 484 5156
Marttilan Seudun Oikeutta Eläkeläisille Osasto ry:n edustaja Salme Aalto, puh. (02)484 5116
Marttilan Sotaveteraanit ry:n edustaja Olavi Kurkela, puh. (02) 484 5388
Marttilan seurakunnan edustaja, diakoni Kaarina Saarenpää, puh. 044 744 3212
Suomen Punaisen Ristin Marttilan osaston edustaja Marja-Leena Nystedt, puh. 044 484 5250
Vammaisten edustaja Aila Rouna, puh. 050 538 3901

Marttilan kunnan edustajat:
Sosiaalilautakunnan puheenjohtaja Anne Jurttila-Portaala, puh. 050 5206 794
Sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala, puhelinaika klo 9.00-10.00, puh. (02) 4844 9310 tai 044 084 5392