Aluehallinnon uudistuksen tavoitteena on sovittaa yhteen valtion aluehallinto ja maakuntahallinto sekä yksinkertaistaa julkisen aluehallinnon järjestämistä (valtio, alueet ja kunnat). Ensisijaisena ratkaisuna on toimintojen keskittäminen tehtäviltään ja toimivallaltaan selkeille itsehallintoalueille, maakunnille.

Tietoa Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistuksesta ja uudistuksen etenemisestä löydät osoitteesta kimpassa-allihopa.fi.