Vammaispalveluja haetaan kirjallisesti tarkoitukseen varatulla lomakkeella, jota saa sosiaalitoimistosta. Mukaan liitetään lääkärinlausunto.

Vammaispalvelujen tavoitteena on vammaisten kuntalaisten toimintakyvyn tukeminen ja vammaisuuden aiheuttamien rajoitteiden vähentäminen jokapäiväisessä elämässä.

Vaikeavammaisille tarkoitetut palvelut:
– kuljetuspalvelu
– henkilökohtainen avustaja
– asumiseen liittyvät palvelut kuten asunnon muutostyöt, asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet sekä palveluasuminen

Muut vammaisille tarkoitetut palvelut:
– erityisravintokustannusten ja ylimääräisten vaatetuskustannusten korvaus
– sopeutumisvalmennus
– päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet ja laitteet