Marttilan kunta myöntää v. 2018 marttilalaisille yrityksille ja paikkakunnalla toimiville rekisteröidyille yhdistyksille nuorten kesätyöllistämistukea 225 €/nuori seuraavin perustein:

– tukea maksetaan vuosina 1997-2002 syntyneiden marttilalaisten ja Marttilassa pitkäaikaisesti asuvien nuorten työllistämiseen marttilalaisessa yrityksessä tai paikkakunnalla toimivassa rekisteröidyssä yhdistyksessä;
– kutakin työllistettävää henkilöä kohden tukea maksetaan vain yksi 225 €/kesä eli vain yhdelle työnantajalle;
– nuori ei saa olla työllistäjän oman perheen jäsen eikä v. 2018 kunnan kesätyöntekijänä työskentelevä;
– työllistämisen kesto vähintään 4 vko, nuoren palkka vähintään 700 €/ 4 vko ja työaika vähintään 30 h/vko,
– hakemuksen käsittelyn yhteydessä tarkistetaan yrittäjän kuuluminen ennakkoperintärekisteriin

Tuki maksetaan jälkikäteen palkanmaksutositetta vastaan. Siinä tulee ilmetä myös verojen ja sotu-maksujen tilitys.

Tukihakemukset tulee jättää 31.8.2018 mennessä ja maksatushakemukset 31.10.2018 mennessä. Mikäli tukihakemuksen ja/tai maksatushakemuksen määräaikoja ei noudateta, oikeus tukeen on menetetty.

TiedostoSelosteLisäyspäiväTiedostokokoLataukset
pdf Kesätyöllistämistukihakemus11.12.2017 17:09 82 kB 118