Vesijohtoverkostossa on huomattava vuoto, joka on havaittu poikkeuksellisen suuresta vedenkulutuksesta. Vuotopaikkaa etsitään parhaillaan.

Kuntalaisia pyydetään ilmoittamaan mahdollisista paineenvaihteluista vedentulossa sekä mahdollisia vuotopaikkoja koskevista havainnoista. Vuoto voi ilmetä esim. poikkeuksellisen suurena virtaamana ojissa tai joessa tai suurena vesimääränä pellolla. Vuoto voi olla myös rakennuksen sisällä, joten jos vesijohtoverkosto ulottuu rakennuksiin, joissa ei olla säännöllisesti, pyydetään tällaiset rakennukset tarkistamaan.

Toistaiseksi vedenjakelua pystytään toteuttamaan normaalisti, mutta myöhemmin häiriöitä voi ilmetä vuodosta tai sen korjaamisesta johtuen.

Havainnoista voi ilmoittaa tekniseen toimistoon:
Tekninen johtaja Urpo Isotalo p. 044 744 9520
Toimistosihteeri Mervi Keskitalo p. (02) 4844 9515