Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta antaa maa-aineslain 16 §:n mukaisen päätöksen maa-ainesluvan lupamääräysten muutoksesta 7.12.2018, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon.

Siutilan PK Kivi Oy, kalliokiviaineksen otto, Marttilan kunnanhallituksen 7.10.2015 § 164 myöntämän maa-ainesluvan lupamääräysten 1 ja 9 muutos
Marttilan kunnan Siutilan kylässä kiinteistöillä Mäki-Sipilä 480-420-6-65, Honttaanmäki 480-420-6-68 ja Mäkilä 480-420-2-16 osoitteessa Leppämäentie, Marttila.

Jäljennös päätöksestä ja muutoksenhakuohje ovat nähtävänä 7.1.2019 asti Marttilan kunnan kunnanvirastolla osoitteessa Härkätie 773, Marttila ja Kosken Tl kunnan kunnanvirastolla osoitteessa Härkätie 5, Koski Tl.

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä antopäivää lukuun ottamatta. Turun hallinto-oikeudelle osoitetut valituskirjat toimitetaan 7.1.2019 mennessä Turun hallinto-oikeuteen osoitteella PL 32, 20101 Turku.

Koskella Tl 3.12.2018

Kosken Tl kunnan ympäristönsuojelulautakunta

Lisätietoja asiasta antaa ympäristönsuojelutarkastaja Jonna Hostikka puh. 044 744 1116 tai etunimi.sukunimi@koski.fi.

 

 

Tiedosto Seloste Lisäyspäivä Tiedostokoko Lataukset
pdf Siutilan PK Kivi ilmoitustaulut ja netti 4.12.2018 15:36 20 KB 25