Kuulutus pidettävä nähtävänä 10.-25.3.2017

KUULUTUS

Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunnan 2.3.2017 pitämän kokouksen pöytäkirja ja siinä erillisenä asiana mainitut viranhaltijoiden päätökset ovat yleisesti nähtävänä V-S aluepelastuslaitoksella, os. Eerikinkatu 35, maaliskuun 10. päivänä 2017 klo 9.00 – 15.00 ja internetissä osoitteessa http://www.turku.fi/kuulutukset

Turussa, maaliskuun 3. päivänä 2017

Pertti Soininvaara
hallinto- ja henkilöstöpäällikkö