KUULUTUS

Asemakaavan laatiminen Myllyvainion alueella

Marttilan kunta on aloittanut asemakaavan laadinnan Myllyvainion alueella. Tavoitteena on uuden pientaloalueen kaavoittaminen. Samalla tutkitaan mahdollisuus uuden kevyen liikenteen reitin osoittamiseksi Ihmistenojan varteen. Kaavaa laatii aluearkkitehti Seppo Pärnä.

Kaavaluonnos on yleisesti nähtävillä 16.10.-10.11.2017 kunnanvirastossa (Härkätie 773) ja kirjastossa (Härkätie 723) niiden aukioloaikoina sekä kunnan www-sivuilla.

MRL:n 62 §:n mukaisesti alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen) on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun ja lausua mielipiteensä asiasta nähtävänäoloaikana eli viimeistään 10.11.2017. Mielipiteet toimitetaan osoitteella Marttilan kunnanhallitus, Härkätie 773, 21490 Marttila tai kunta@marttila.fi.

Lisätietoja antaa aluearkkitehti Seppo Pärnä, p. 044-740 5088, seppo.parna@marttila.fi

Marttilassa 13.10.2017

Kunnanhallitus