KUULUTUS

AVUSTUSHAKEMUKSET                

yleishyödyllisten yhteisöjen toiminnan tukemiseen v. 2019

Vapaamuotoiset avustushakemukset tulee toimittaa kunnanhallitukselle viimeistään 3.5.2019 (pidennetty hakuaika) osoitteella Härkätie 773, 21490 Marttila.

Hakemukseen tulee liittää tilinpäätös, tase ja toimintakertomus vuodelta 2018 sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019. Avustushakemuksesta tulee ilmetä hakijan yhteystiedot sekä tilinumero, jolle avustus maksetaan.

Lisätietoja antaa Heini Luoma, puh. 044 744 9210

16.4.2019

Kunnanhallitus