Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnassa on vireillä kunnan jätehuoltovastuulle kuuluvan sako- ja umpikaivolietteen kuljetusjärjestelmää koskevan päätöksen valmistelu. Lautakunta tulee päättämään siirrytäänkö alueen lietteenkuljetuksissa kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen vai kiinteistönhaltijan järjestämään jätteenkuljetukseen.

Asiaa koskevaa materiaalia ja selvityksiä on nähtävillä kuulutusaikana 7.5. – 4.6.2018 Turun kaupungin internet-sivuilla osoitteessa www.turku.fi/lietteenkuljetus.

Niille, joiden elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin asian ratkaisulla voi olla huomattava vaikutus, varataan mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta. Mahdolliset huomautukset, muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisesti viimeistään 4.6.2018 Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnalle osoitteeseen

Turun kaupunki, Kaupunkiympäristötoimiala
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta
PL 355, 20101 Turku

tai jatehuoltolautakunta@turku.fi.

Lausunto tulee otsikoida ”Lausunto lietteenkuljetuksesta”.

Lue koko kuulutus allaolevasta linkistä.

TiedostoSelosteLisäyspäiväTiedostokokoLataukset
pdf Kuulutus 7.5. - 4.6.20187.5.2018 10:30 76 kB 27