Marttilan sivistyslautakunta julistaa haettavaksi

MÄÄRÄAIKAISEN TUNTIOPETTAJAN VIRAN

Marttilan kouluun haetaan määräaikaista tuntiopettajaa ajalle 9.8.2019-4.6.2022. Kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukainen luokanopettajan pätevyys. Kokemus musiikin opettamisesta ja varhennetun englannin kielen opettamisesta katsotaan eduksi. Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaan.

Valituksi tulleen on esitettävä hyväksyttävä lääkärinlausunto terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6 § tarkoittaman rikosrekisteriote. Työsuhteessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Kirjalliset hakemukset tulee toimittaa 2.5.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen Marttilan sivistyslautakunta, Härkätie 773, 21490 Marttila tai sähköpostitse osoitteeseen kunta@marttila.fi. Hakemukseen tulee liittää selvitys viran kelpoisuusehtojen täyttymisestä ja ansioluettelo.

Mahdolliset haastattelut ovat 6.5.2019.

Lisätietoja: Marttilan koulun vs. rehtori Nina Löyttyniemi (044) 4849 910.

Marttilassa 17.4.2019

Sivistyslautakunta