Tehtäväjärjestelyt kunnanjohtajan perhevapaan aikana

Kunnanjohtaja Carita Maisila on perhevapaalla 5.6.2017-17.4.2018. Kunnanjohtajan sijaisena toimii hallintojohtaja Heini Luoma, joka hoitaa samalla osan hallintojohtajan tehtävistä. Heini Luoman yhteystiedot: puh. 044-744 9210, sähköposti heini.luoma@marttila.fi.