MARTTILAN KUNTA

on noin 2000 asukkaan kunta Varsinais-Suomessa historiallisen Hämeen Härkätien varrella. Etäisyys Turkuun on 40 km, Saloon 30 km ja Loimaalle 45 km.

Marttilan kunta julistaa haettavaksi     

TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN

1.1.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan

Tekninen johtaja toimii kunnassa teknisen toimialan päällikkönä. Tekninen toimi vastaa kunnan omasta rakennustoiminnasta, yhdyskuntatekniikasta, kiinteistöjen ja alueiden kunnossapidosta, yksityistielain mukaan kunnalle kuuluvista tehtävistä sekä rakennusvalvonnan tehtävistä.

Teknisen johtajan tehtäviin kuuluu mm. vastuu kunnallisteknisestä rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä kunnan kiinteistöistä. Lisäksi hän vastaa oman toimialan talouden ja toiminnan johtamisesta ja kehittämisestä, investointiohjelman suunnittelusta ja investointien toteutuksesta sekä teknisen lautakunnan asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Tekninen johtaja on kunnan johtoryhmän jäsen.

Kelpoisuusvaatimuksena on vähintään tehtävään soveltuva teknillisen oppilaitoksen tai ammattikorkeakoulun insinöörin tutkinto. Arvostamme talonrakennustekniikan, kunnallistekniikan ja kunnallishallinnon osaamista, hankintaosaamista, käytännön kokemusta sekä yhteistyötaitoja, sitoutumista työhön ja kehitysmyönteisyyttä.

Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Virka täytetään toistaiseksi ja siinä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Kirjalliset hakemukset tulee toimittaa 31.10.2017 klo 15.00 mennessä osoitteeseen Marttilan kunnanhallitus, Härkätie 773, 21490 Marttila tai sähköpostitse osoitteeseen kunta@marttila.fi. Hakemukseen tulee liittää selvitys viran kelpoisuusehtojen täyttymisestä ja ansioluettelo.

Lisätietoja antavat vs. kunnanjohtaja Heini Luoma, puh. 044-744 9210, heini.luoma@marttila.fi tai tekninen johtaja Urpo Isotalo, puh. 044-744 9520, urpo.isotalo@marttila.fi.

Lisätietoja kunnasta www.marttila.fi.

Marttilassa 13.10.2017

Kunnanhallitus