VERHONKULMAN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA

Kaavasuunnittelun tavoitteena on ollut laatia alueelle oikeusvaikutteinen tuulivoimaosayleiskaava, jonka perusteella voidaan myöntää rakennusluvat tuulivoimaloille. Suunnittelun tavoitteena oli toteuttaa tuulipuiston rakentaminen maiseman ja luonnonympäristön ominaispiirteet ja asumisviihtyvyys huomioon ottaen. Lisäksi tavoitteena oli ottaa huomioon muut aluetta koskevat maankäyttötarpeet.

Marttilan kunnanvaltuusto on 26.4.2016 § 22 hyväksynyt Verhonkulman tuulivoimaosayleiskaavan ja se on tullut voimaan 21.9.2017.

 

TiedostoSelosteLisäyspäiväTiedostokokoLataukset
pdf Verhonkulman tuulivoimapuiston oikeusvaikutteinen osayleiskaava17.10.2017 14:24 2 MB 278
pdf Verhonkulman tuulivoimapuiston selostus17.10.2017 14:24 8 MB 314
pdf Verhonkulman tuulivoimapuiston osallistumis- ja arviointisuunnitelma17.10.2017 14:24 3 MB 224