Myllyrannan alueen asemakaava

Kunnanhallitus päätti 4.12.2018 aloittaa asemakaavan laadinnan Myllyrannan alueella. Tavoitteena on uuden pientaloalueen kaavoittaminen Marttilan taajaman pohjoisreunalle Ihmistenojan varteen. Alue täydentää Myllyvainion asemakaava-aluetta. Kaavaa laatii aluearkkitehti.

Kaavaluonnos on yleisesti nähtävillä 12.12.2018-25.1.2019 kunnanvirastossa (Härkätie 773) ja kirjastossa (Härkätie 723) niiden aukioloaikoina sekä kunnan www-sivuilla www.marttila.fi.

MRL:n 62 §:n mukaisesti alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen) on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun ja lausua mielipiteensä asiasta nähtävänäoloaikana eli viimeistään 25.1.2019. Mielipiteet toimitetaan osoitteella Marttilan kunnanhallitus, Härkätie 773, 21490 Marttila tai kunta(a)marttila.fi.

Lisätietoja antaa aluearkkitehti Mika Sahlström, p. 044-740 5088, mika.sahlstrom(a)marttila.fi tai kunnanjohtaja Carita Maisila, p. 044-744 9110, carita.maisila(a)marttila.fi.

 

Tiedosto Seloste Lisäyspäivä Tiedostokoko Lataukset
pdf AK luonnos_Myllyranta 11.12.2018 09:58 598 KB 139
pdf Myllyranta_OAS 11.12.2018 09:58 2 MB 133
pdf Kaavaselostus_Myllyranta 11.12.2018 09:58 2 MB 111
pdf Myllyrannan alue kaava-alue 11.12.2018 09:58 402 KB 106
pdf Myllyranta_ Maisemaselvitys 11.12.2018 09:59 913 KB 97
pdf Myllyranta_havainnekuva 11.12.2018 09:59 291 KB 122
pdf Myllyranta_Yleiskaavallinen selvitys 11.12.2018 09:59 932 KB 117