Myllyvainion alueen asemakaava ja Tervaskannonmäen asemakaavan muutos

Marttilan kunta laatii asemakaavaa Myllyvainion alueelle ja asemakaavan muutosta Tervaskannonmäen alueelle kunnan keskustaajaman pohjoisosassa. Tavoitteena on uuden pientaloalueen kaavoittaminen. Samalla tutkitaan mahdollisuus uuden kevyen liikenteen reitin osoittamiseksi Ihmistenojan varteen. Kunnanhallitus on päättänyt 18.9.2017 hyväksyä MRL:n 63 §:n mukaisen kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman, joka on nähtävillä kunnan www-sivuilla, kunnanvirastossa ja kirjastossa kaavan laadinnan ajan.

* * *

Kaavaehdotus on yleisesti nähtävillä 15.2.-16.3.2018, kunnanvirastossa (Härkätie 773) ja kirjastossa (Härkätie 723) niiden aukioloaikoina sekä kunnan www-sivuilla www.marttila.fi.

MRA:n (maankäyttö- ja rakennusasetus) 27 §:n mukaisesti kuntalaiset ja muut osalliset voivat tehdä muistutuksen kaavaehdotuksesta kirjallisesti. MRA:n 28 §:n mukaisesti viranomaisilta pyydetään kaavaehdotuksesta lausunnot. Mahdolliset muistutukset ja lausunnot pyydetään toimittamaan nähtävilläoloaikana eli viimeistään 16.3.2018 Marttilan kunnanhallitukselle osoitettuina kunnanvirastoon,
Härkätie 773, 21490 Marttila tai sähköpostitse kunta@marttila.fi.

Lisätietoja antaa aluearkkitehti Seppo Pärnä, p. 044-740 5088, seppo.parna@marttila.fi

Kaavaluonnos on yleisesti nähtävillä 16.10.-10.11.2017 kunnanvirastossa (Härkätie 773) ja kirjastossa (Härkätie 723) niiden aukioloaikoina sekä kunnan www-sivuilla www.marttila.fi.

MRL:n 62 §:n mukaisesti alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen) on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun ja lausua mielipiteensä asiasta nähtävänäoloaikana eli viimeistään 10.11.2017. Mielipiteet toimitetaan osoitteella Marttilan kunnanhallitus, Härkätie 773, 21490 Marttila tai kunta@marttila.fi.

 

TiedostoSelosteLisäyspäiväTiedostokokoLataukset
pdf Kaavaehdotus Myllyvainion alue14.2.2018 12:33 319 kB 124
pdf Kaavaselostus Myllyvainion alue14.2.2018 12:33 2 MB 123
pdf Liite 1 OAS Myllyvainion alue14.2.2018 12:33 1 006 kB 96
pdf Liite 2 Seurantalomake Myllyvainion alue14.2.2018 12:33 40 kB 95
pdf Liite 3 Havainnekuva Myllyvainion alue14.2.2018 12:33 412 kB 100
pdf Liite 5 Luontoselvitys Myllyvainion alue14.2.2018 12:33 6 MB 97
pdf Liite 6 Maisemaselvitys Myllyvainion alue14.2.2018 12:33 1 MB 92
pdf Liite 7 Yleiskaavallinen selvitys Myllyvainion alue14.2.2018 12:33 1 MB 93
pdf Kaavaluonnos 3.10.2017 Myllyvainio13.10.2017 12:42 288 kB 266
pdf Kaavaselostus 3.10.2017 Myllyvainio13.10.2017 12:42 2 MB 186
pdf Myllyvainio havainnekuva17.10.2017 14:03 401 kB 226
pdf Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Myllyvainion alue20.9.2017 09:39 1 MB 273