Rakennusvalvonta edistää, opastaa ja valvoo laadukkaan rakennuskannan syntymistä ja säilymistä. Huolehdimme yleisen edun huomioon ottamisesta näissä asioissa ja palvelemme kuntalaisia, jotta heillä olisi tulevaisuudessakin turvallinen, terveellinen ja viihtyisä asuinympäristö.

Rakennusvalvonta huolehtii korjausneuvonnasta. Pääasiallisin tehtävä siinä on vanhusten ja vammaisten sekä sotaveteraanien asuntojen korjaukset ja niihin myönnettävien avustusten maksatus.

Maa-ainesten oton valvonta kuuluu myös rakennusvalvonnan tehtäviin. Valvonnan tarkoituksena on seurata ja valvoa, että ottaminen tapahtuu myönnetyn luvan mukaisesti.

Marttilan rakennusvalvontaviranomaisena toimii tekninen lautakunta. Sen alaisena viranhaltijana toimii rakennustarkastaja. Tekniseen lautakuntaan kuuluu 7 jäsentä. Tekninen lautakunta kokoontuu aina tarpeen vaatiessa, pääsääntöisesti kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona Marttilan kunnanvirastossa. Kokoukseen tarkoitetut lupa-asiakirjat tulee toimittaa rakennusvalvontaan kahta viikkoa ennen kokousta.