Vesihuoltolaitoksen tarkoituksena on toimittaa kuluttajille ja asiakkaille puhdasta pohjavettä riittävällä paineella ilman katkoksia.

Viemärilaitoksen tarkoituksena on kerätä ja puhdistaa keskustaajaman käyttämä vesi siten, että siitä ei ole luonnolle haittaa eikä se rehevöitä vesistöjä.

Vesihuoltolaitoksen tiedotteet julkaistaan tarvittaessa etusivun Ajankohtaista-palstalla.

Liittyminen vesihuoltolaitokseen

Liittymisen kunnan vesi- ja/tai viemärijohtoon tullessa ajankohtaiseksi on liittymistä haluavan otettava yhteyttä tekniseen johtajaan Urpo Isotaloon, puh. 044 744 9520.

Mikäli liittyminen katsotaan mahdolliseksi, liittyjä täyttää liittymishakemuksen. Tämän jälkeen laaditaan liittymissopimus, jossa määritellään liittymisehdot, mm. liittymispiste, liittymis- ja padotuskorkeus.

Liittyjän ja laitoksen välisissä suhteissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia valtuuston hyväksymiä yleisiä määräyksiä. Talojohtoa voi ryhtyä rakentamaan, kun hakemus on tehty ja laitos on määritellyt liittymispisteen korkeustietoineen.

Vesi- ja viemärilaitokseen liittymisestä ja kulutuksesta on suoritettava kunnanvaltuuston hyväksymän taksan mukaiset maksut. Vesilaitos on laskuttanut vuodesta 2013 lähtien kolme kertaa vuodessa. Ensimmäinen on arviolaskutus 1.1. – 30.4., toinen laskutus on lukemalaskutus elokuussa ja kolmas laskutus on arviolaskutus 31.12. asti.

Ollilan viemäröinti

Marttilan kunta järjesti 12.1.2016 Ollilan siirtoviemäriin liittymisestä yleisötilaisuuden, jonka aineisto löytyy tästä.

Ympäristönsuojelusihteeri Renja Rasimuksen alustus
Oy Grundfors pumput Ab, Mikael Hirvosen esitys
Pumppaamoratkaisut pohjoisiin oloihin -kiinteistöpumppaamoesite
Polar 9 -tuotekortti
Polar 10 -tuotekortti
Polar 1000 -tuotekortti

Vesihuoltolaitoksen yhteystiedot:

Urpo Isotalo
rakennustarkastaja
puh. 044 744 9520

Kuluttajavaihdokset ja mittarilukemat:

Mervi Keskitalo
toimistosihteeri
puh. 044 744 9515
s-posti mervi.keskitalo@marttila.fi

Vesitutkimustulokset

Vesitutkimustulos 13.12.2017

Vesihuoltolaitoksen taksat ja toimitusehdot

Vesihuoltolaitoksen taksa 2018
Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot 
Jätevesiosuuskuntien/yhtymien taksa 1.8.2014

Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Vesihuollon kehittämissuunnitelma
Vesihuollon kehittämissuunnitelma liite 1
Lyhenteet ja niiden selitykset liite 2
Vesihuollon suunnitelmakartta 101

Vesihuollon toiminta-alueet

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet, selostus
Vesihuollon toiminta-alueet kartta 101

Lomakkeita

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen (linkki Kosken Tl kunnan ympäristönsuojelun sivulle)

Vapautus vesihuoltolaitoksen verkostoon liittämisestä (linkki Kosken Tl kunnan ympäristönsuojelun sivulle)