JULKIPANOILMOITUS

Kosken Tl Ympäristönsuojelu antaa 14.6.2019 seuraavan viranhaltijapäätöksen (muutos aiempaan ympäristönsuojelusihteerin viranhaltijapäätökseen 6.3.2019 § 5) ilmoitukseen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta (ympäristönsuojelulaki 118 §), jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon:

Ilmoituksen tekijä ja yhteystiedot

Empower PN Oy

Valimotie 9-11

00380 Helsinki

Toiminta, toiminta-aika ja sijainti:

Ilmoitus koskee 10.6.-30.8.2019 ma-pe klo 7-18 välisenä aikana Marttilan kunnassa Verhonkulman tuulivoimatyömaalla Reksuontien ja Leppämäentien varressa toteutettavien rakennustöiden edellyttämiä louhinta- ja paalutustöitä. Rakennustyön viivästymisen vuoksi toiminta-aikaa on pidennetty aiemmin ilmoitetusta.

Jäljennös päätöksestä ja muutoksenhakuohje ovat 14.6.-15.7.2019 välisenä aikana nähtävillä 14.6.-7.7.2019 Kosken Tl kunnan kunnanvirastolla osoitteessa Härkätie 5, Koski Tl ja 8.7.-15.7.2019 Kosken Tl kirjastolla osoitteessa Hämeentie 12, Koski Tl sekä Marttilan kunnan kunnanvirastolla 14.6.-30.6.2019 osoitteessa Härkätie 773, Marttila ja Marttilan kirjastolla 1.7.-15.7.2019 osoitteessa Härkätie 723, Marttila.

Päätökseen tyytymätön voi hakea päätökseen muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Päätös katsotaan tulleen asianosaisten tietoon tässä kuulutuksessa mainittuna päivänä, jolloin se on annettu. Valituskirjat tulee toimittaa Vaasan hallinto-oikeuteen osoitteeseen PL 204, 65101 Vaasa, viimeistään 15.7.2019.

Lisätietoja antaa ympäristönsuojelutarkastaja Jonna Hostikka p. 044 744 1116.

Koskella Tl 11.6.2019

Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta

Ilmoitus pidetään nähtävillä Kosken Tl kunnan ja Marttilan kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja Kosken Tl kunnan internetsivuilla 14.6.-15.7.2019.