Marttilan vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot

Marttilan kunnanvaltuusto on kokouksessaan 30.3.2017 § 14 tarkistanut Marttilan vesihuoltolaitoksen toimitusehtoja haja-asutusalueen viemäriin liittymisen osalta.

Marttilassa 7.4.2017

Marttilan vesihuoltolaitos