Vanhuspalvelulain 26 § mukaan kunnan on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Tiedot on julkaistava sellaisia menetelmiä käyttäen, että iäkkäällä henkilöllä on tosiasiallinen mahdollisuus näiden tietojen saamiseen.

TiedostoSelosteLisäyspäiväTiedostokokoLataukset
pdf Odotusajat iäkkään henkilön hakemiin sosiaalipalveluihin 1.1.-30.6.20171.8.2017 16:01 25 kB 26