Päätöksen antopäivä:

13.6.2017

Päätösnumero:

17/0182/1

Asia:

Valitus yleiskaavasta

Valittaja:

Kosken Tl kunta

Reijo Vavuli, Lyyli Vavuli, Pirkko Nieminen, Teppo Nieminen, Raili Aalto-Laaksonen, Sari Mattila, Erkki Ahola, Eila Ahola, Heli Muurinen ja Martti Lehikoinen

Päätös, josta valitetaan:

Marttilan kunnanvaltuuston 26.4.2016 tekemä päätös Verhonkulman tuulivoimaosayleiskaavasta

Hallinto-oikeuden ratkaisu:

1) Hallinto-oikeus hylkää valitukset.

2) Hallinto-oikeus hylkää Marttilan kunnan oikeudenkäyntikuluvaatimuksen.

Muutoksenhaku:

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen antopäivästä lukien, sitä päivää lukuun ottamatta.

Edellä mainittu Turun hallinto-oikeuden päätös valitusosoituksineen on nähtävänä Marttilan kunnan yleisessä tietoverkossa 30 päivän ajan 9.8.2017 – 7.8.2017.

Marttilassa 8.8.2017

Kunnanhallitus

 

TiedostoSelosteLisäyspäiväTiedostokokoLataukset
pdf Turun hallinto-oikeuden päätös 13.6.20178.8.2017 15:05 5 MB 24